امروزه سامانه های GNSS سهم بسیار زیادی در امور مهندسی و پژوهشی دارند به گونه ای که می توان به جرات گفت استفاده از این سامانه ها برای کارهایی مانند ناوبری از رده های اول اهمیت این سامانه ها خارج شده است و کار های دیگری در اولویت استفاده از این سامانه ها قرار گرفته است.

اما آیا به راستی روزی می رسد که این سامانه ها به چالشی برای جامعه بشری تبدیل شوند؟؟؟؟!!!!!

همایش روی خط " پیش بینی آینده: نحوه مقاله با گسترش GNSS" توسط مجله GPSWorld برگزار می گردد
این همایش كاملا رایگان است و در روز 19 آپریل 2012 ساعت 13:00 به وقت EDT برگزار می گردد

برای ثبت نام در این همایش اینجا را كلیك كنید