همایش برخط پارازیت و تداخل GNSS: علل بروز، پیامدها و راهکارها، از سوی مجله InsideGNSS برگزار می گردد.

قرار است که در این همایش بر روی آثار مخرب، پارازیت های GNSS بر روی ابزارها و گیرنده ها صحبت شود.

شرکت در این همایش کاملا رایگان است.

زمان: 22 آگوست 2012، از ساعت 19 تا 20:30 UTC

در صورتی که تمایل به شرکت در این همایش را دارید، برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید