با رشد روز افزون جمعیت جهان، نیاز به غذا روز به روز بیشتر می شود و در این میان شرکت هایی هستند که معتقدند که استفاده از سامانه های GNSS می تواند آنها را در این ضمینه کمک کند.

در همایش پیش رو که توسط مجله GPSWorld برگزار خواهد شد در رابطه با این مسئله بحث و تبادل نظر خواهد شد که GNSS چگونه می تواند در کارهای کشاورزی مفید باشد.

در صورتی که تمایل به شرکت در این همایش را دارید، اینجا را کلیک کرده تا پس از ثبت نام، به صورت رایگان از این همایش استفاده کنید.

زمان همایش: 6 سپتامبر 2012 ، ساعت 18 UTC