شماره جدید مجله InsideGNSS منتشر شد

در صورتی که تمایل به مشاهده و مطالعه - روی خط-  شماره مارس-آپریل مجله InsideGNSS دارید اینجا را کلیک کنید

در صورتی که تمایل به دریافت و مشاهده این مجله بر روی رایانه خود دارید، برای دریافت این مجله در قالب PDF اینجا را کلیک کنید

 

 


شماره جدید مجله GPSWorld برای ماه آپریل منتشر شد
در صورتی که تمایل به مطالعه این مجله - به صورت روی خط-  دارید اینجا را کلیک کنید

برای دریافت این مجله و خواندن آن به صورت خارج از خط -offline - در فرمت PDF اینجا را کلیک کنید
برای دریافت این مجله و خواندن آن به صورت خارج از خط -offline - در فرمت AIR اینجا را کلیک کنید

 

 شماره ماه آپریل مجله "نقشه بردار حرفه ای" منتشر شد
در صورتی که تمایل به مشاهده این مجله -به صورت روی خط- دارید اینجا را کلیک کنید
در صورتی که تمایل به مشاهده این مجله -به صورت خازج از خط- در فرمت PDF دارید اینجا را کلیک کنید