شماره جدید مجله نقشه بردار حرفه ای برای ماه سپتامبر منتشر شد

در صورتی که تمایل به مطالعه برخط این مجله دارید اینجا را کلیک کنید

در صورتی که تمایل به دریافت و مطالعه خارج خط این مجله دارید اینجا را کلیک کنید

 

 شماره جدید مجله Coordinate برای ماه آگوست منتشر شد

در صورتی که تمایل به دریافت این مجله و مطالعه خارج خط این مجله دارید اینجا را کلیک کنید

 

 


شاید بهتر بود که اینبار به جای نوشتن تیتر "شماره جدید مجله GPSWorld برای ماه آگوست منتشر شد" می نوشتم "وقتی ایرانی ها خواب را برآمریکایی ها حرام کردند"

حتما پهباد آمریکایی را به یاد دارید. پیشرفته ترین هوپیمای رادارگریز جاسوسی آمریکا، هواپیمایی که افتخار علمی و مهندسی سازندگانش محسوب می شد.

اما سال گذشته، طی یک عملیات جاسوسی، این هواپیما بدون اجازه وارد خاک ایران شد. مهندسان ایرانی هم بی درنگ، تابعیت این هواپیما را ایرانی کرده و دیگر اجازه بازگشت به زادگاهش را ندادند.

از همان زمان بود که معماها برای نحوه نشاندن این پهباد در خاک ایران مطرح شد.

این ماجرا آنجایی وضعیت را بر آمریکایی ها تنگ تر کرد که برخی از مسئلان دولتی در ایران، جسته و گریخته جملاتی را در رابطه با هک کردن GPS و هک کردن سامانه های وزارت دفاع آمریکا، مطرح کردند. که این باعث شد آمریکایی ها به سادگی از کنار این ماجرا عبور نکنند و امنیت سامانه های خود را در خطر ببینند.

و امروز که حدود 1 سال از این ماجرا می گذرد، مجله GPSWorld، سرمقاله شماره آگوست خود را به بررسی این موضوع اختصاص داده است. و این نشان می دهد که این مسئله هنوز هم برای آمریکایی ها تازه بوده و از یاد آنها پاک نشده است.

در صورتی که تمایل به مطالعه برخط این مجله دارید اینجا را کلیک کنید

در صورتی که تمایل به دریافت و مطالعه خارج خط این مجله را دارید اینجا را کلیک کنید.