شماره جدید مجله نقشه بردار حرفه ای برایماه آگوست منتشر شد.

در صورتیکه تمایل به مطالعه برخط این مجله دارید اینجا کلیک کنید

در صورتیکه تمایل به دریافت و مطالعه خارج از خط این مجله دارید اینجا را کلیک کنید