شماره جدید مجله GPSWorld برای ماه ژوئن منتشر شد.

برای مطالعه این مجله به صورت روی خط اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت و مطالعه این مجله به صورت خارج از خط در قالب PDF اینجا را کلیک کنید

برای دریافت و مطالعه این مجله به صورت خارج از خط در قالب AIR اینجا را کلیک کنید