شماره جدید مجله نقشه بردار حرفه ای برای ماه ژوئن منتشر شد

برای مطالعه این مجله به صورت روی خط اینجا را کلیک کنید

برای دریافت و مطالعه این مجله به صورت خارج از خط در قالب PDF اینجا را کلیک کنید