شماره جدید مجله GPSWorld برای ماه می منتشر شد

در صورتی که تمایل به خواندن این مجله به صورت روی خط را دارید اینجا را کلیک کنید

در صورتی که تمایل به دریافت این مجله و خواندن آن به صورت خارج از خط در قالب PDF را دارید اینجا را کلیک کنید

در صورتی که تمایل به دریافت این مجله و خواندن آن به صورت خارج از خط در قالب AIR را دارید اینجا را کلیک کنید