اولین شماره مجله InsideGNSS در سال 2012 منتشر شد

تاخیر در چاپ این مجله برای انتشار در ماه فوریه باعث شد که این شماره به ماه فوریه و ژانویه اختصاص یابد

برای مشاهده این مجله به صورت زنده (روی خط) اینجا را کلیک کنید