چاپ

 

دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد نسبت به جذب دانشجوی دکتری در گرایش VLBI اقدام می کند.

این فراخوان توسط دفتر ژئودزی و ژئودینامیک علوم زمینی و فضایی دانشگاه چالمرز منتشر شده و تا 30 نوامبر 2014 معتبر می باشد

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر دارید اینجا را کلیک کنید