گروه پژوهشی ژئودزی ماهواره ای انستیتو فضایی دانشگاه برن سوئیس (Astronomical Institute of the University of Bern) به دنبال جذب دستیار پژوهشی در گرایش پردازش داده های GNSS می باشد.

AIUB در حقیقت پشتیبان کننده مرکز تعیین مدار اروپا (Center for Orbit Determination in Europe) می باشد. CODE یکی از مهمترین مراکز پردازش زیر مجموعه سرویس جهانی GNSS ( International GNSS Service) می باشد. همچنین AIUB تولید کننده و پشتیبان کننده نرم افزار معروف پردازش داده های GNSS برنیز نیز می باشد.

اکنون این مرکز به دنبال جذب دستیار پژوهشی ای با گرایش GNSS می باشد. البته اولویت کاری AIUB در تعیین مدار ماهواره های GNSS و ماهواره های LEO می باشد.

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در این ضمینه دارید می توانید اینجا را کلیک کنید