چاپ

 


از راست به چپ: پروفسور  Krakiwsky، پروفسور Vanicek، آقای Lachapelle و آقای Blitzkow در همایش نقشه برداری دانشگاه UNB در سال 1985

جزرومد زمین (The Earth Tides) نام کتابی است به نگارش پروفسور ونیچک از انتشارات دانشگاه UNB کاندا.
این کتاب با حجمی بسیار کم (40 صفحه) در 4 فصل به قرار زیر فهرست شده است:
1) در فصل اول ساده ترین حالت یعنی "جزرومد زمین صلب" بحث شده است
2) در فصل دوم به بررسی "جزرومد زمین واقعی" پرداخته شده است
3) در فصل سوم در مورد "ابزار آنالیز مشاهدات" اشاره شده است
4) در فصل پایانی نیز به "تیلت و تغییرات ثقل ناشی از عوامل دیگر" اشاره شده است

جهت مشاهده لیست فعالیت های علمی و آشنایی بیشتر با پروفسور Vanicek اینجا را کلیک کنید
برای دریافت این کتاب اینجا را کلیک کنید