پایین سمت چپ پروفسور Krakiwsky و پایین سمت راست پروفسور Wells

کتاب معروف "Coordinate System in Geodesy" کتاب معروفی است که نوشته پروفسور Krakiwsky و پروفسور Wells است و توسط انتشارات دانشگاه UNB کانادا منتشر شده است.
این کتاب با حجمی کم (120 صفحه) تمامی مطالب مربوط به سیستم های مختصات و انواع آنها را شرح داده است.
در صورتی که تمایل به دریافت این کتاب دارید اینجا را کلیک کنید